przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Nowości.
Problemy terapeutyczne
Przypadek 1.
Opis:
Matka z 3 letnim dzieckiem zgłasza się do lekarza pediatry z powodu bólu ucha i podwyższonej gorączki. W badaniu fizykalnym lekarz stwierdza ostre zapalenie ucha środkowego. Jest to już drugi taki epizod w ciągu roku. Poprzednio w leczeniu zastosowano amoksycylinę. Jakie leczenie należy zastosować obecnie i jakie zalecenia przekazać matce?
Odpowiedź:
Ze względu na wcześniejsze leczenie amoksycyliną istnieje prawdopodobieństwo, że zakażenie wywołał szczep Streptococcus pneumoniae oporny na penicylinę lub Haemophilus influenzae. Dlatego też należy zastosować antybiotyk drugiego rzutu, tj. np. amoksycylinę z klawulanianem lub doustną cefalosporynę II generacji (np. cefuroksym aksetyl lub cefprozyl).
Gdyby doszło do kolejnego epizodu zapalenia ucha środkowego, dziecko bezwzględnie należy skierować do specjalisty laryngologa. Konieczne będzie badanie słuchu.
Przypadek 2.
Opis:
Pacjent w wieku 25 lat zgłosił się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu wysokiej gorączki, ogólnie złego samopoczucia, kaszlu z odkrztuszaniem śluzowo-ropnej plwociny. Choroba rozpoczęła się nagle przed 3 dniami wysoką gorączką z dreszczami. Pacjent skarży się również na ból w prawym kolanie, który wystąpił wkrótce po pojawieniu się gorączki. W badaniu fizykalnym stwierdza się rozlane rzężenia nad polami płucnymi i tachykardię. Prawe kolano jest obrzęknięte i bolesne. Badania laboratoryjne wykonane na cito wykazały wysoką leukocytozę z przesunięciem w lewo, wzrost stężenia białka ostrej fazy oraz zmiany w obrazie rtg klatki piersiowej (zacienienie).
Jaką chorobę należy podejrzewać, jakie badania dodatkowe należy wykonać i jakie zastosować leczenie?
Odpowiedź:
Wywiad, obraz kliniczny oraz wyniki przeprowadzonych badań wskazują na zaniedbane zapalenie płuc (początek przed 3 dniami), którego najbardziej prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym jest Streptococcus pneumoniae. Stan zapalny stawu kolanowego rozwinął się prawdopodobnie na skutek rozsiewu bakterii drogą krwi. Pacjenta należy skierować do szpitala. W szpitalu należy pobrać krew i plwocinę do badania mikrobiologicznego, a następnie rozpocząć leczenie antybiotykiem parenteralnym takim jak cefuroksym lub cefotaksym.
Przypadek 3.
Opis:
Pacjentka w wieku 22 lat, zamężna, zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu nawracających zakażeń układu moczowego objawiających się bolesnym parciem na mocz, częstomoczem, bólem w okolicy lędźwiowej. Z zebranego wywiadu wynika, że epizody zakażeń można wiązać z życiem seksualnym.
Jakie postępowanie należy zalecić?
Odpowiedź:
  1. Rozpocząć krótki cykl leczenia (1-3 dni) preparatem aktywnym wobec pałeczek Escherichia coli (trimetoprim/sulfametoksazol (TMP/SMX), furagin), ponieważ są one najbardziej prawdopodobnym czynnikiem etiologicznym zakażenia.
  2. Po uzyskaniu poprawy zalecić profilaktyczne przyjmowanie TMP/SMX przed stosunkiem (połowę dawki standardowej).
  3. Jeśli powyższe postępowanie okaże się nieskuteczne, należy zlecić badania diagnostyczne, tj. posiew moczu, w celu określenia czynnika etiologicznego zakażenia i jego wrażliwości na antybiotyki. Na podstawie uzyskanych wyników rozpocząć 7 dniową terapię celowaną. Po uzyskaniu poprawy należy wykonać kontrolny posiew moczu.
  4. Jeśli powyższe leczenie będzie nieskuteczne, należy przeprowadzić badania obrazowe układu moczowego, w celu ustalenia przyczyny nawracających zakażeń.
Przypadek 4.
Opis:
Mężczyzna w wieku 65 lat zgłasza się do lekarza pierwszego kontaktu skarżąc się na ogólnie złe samopoczucie, męczliwość, potliwość oraz stany podgorączkowe. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że kilka tygodni wcześniej pacjent przeszedł inwazyjną diagnostykę urologiczną z powodu przerostu gruczołu krokowego. Jakie badania należy wykonać i jakie jest prawdopodobne rozpoznanie?
Odpowiedź:
  1. Należy wykonać morfologię krwi z rozmazem, oznaczyć OB i białko ostrej fazy.
  2. Wykonać posiewy krwi (przynajmniej 2 posiewy w odstępie 15-30 minut, najlepiej na 30 minut przed pojawieniem się gorączki).
  3. Wykonać badanie echokardiograficzne serca.
Można podejrzewać, że przyczyną stwierdzanych objawów jest zapalenie wsierdzia o etiologii Enterococcus, które rozwinęło się w wyniku inwazyjnych zabiegów diagnostycznych na drogach moczowych.
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |