przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Czynniki etiologiczne, Objawy, Diagnostyka, Leczenie

Zapalenie wyrostka sutkowatego
Najczęściej wywoływane przez florę mieszaną, może stanowić powikłanie zapalenia ucha środkowego
ból ucha
wyciek z ucha
niedosłuch
gorączka
bolesność uciskowa wyrostka sutkowatego
obrzęk w okolicy wyrostka sutkowatego, zanik bruzdy zausznej
nieprawidłowy obraz błony bębenkowej
Badanie bakteriologiczne materiału pobranego w czasie masteidektomii, badanie radiologiczne wyrostka sutkowatego
gdy P. aeruginosa:
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |