przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Czynniki etiologiczne, Objawy, Diagnostyka

Zapalenie wsierdzia
Rozwija się najczęściej u osób z uszkodzonymi zastawkami serca lub po wszczepieniu sztucznych zastawek. Zakażenia zdrowych zastawek należą do rzadkości i występują głównie u narkomanów.
I. Zakażenia pierwotne i pooperacyjne późne (po wszczepieniu zastawek) - > 6 m-cy
Najczęściej:
Streptococcus viridans
Enterococcus
Streptococcus bovis
Staphylococcus aureus
grupa HACEK:
Haemophilus parainfluenzae
Haemophilus aphrophilus
Actinobacillus actinomyceticus
Actinobacillus comitans
Cardiobacterium hominis
Eiknella corrodens
Kingella kingi
Rzadko:
Staphylococcus epidermidis
pałeczki Gram (-)
grzyby (Candida, Aspergillus)
II. Zakażenia pooperacyjne
wczesne (po wszczepieniu zastawek) - do 6 m-cy
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Enterococcus
pałeczki Gram (-)
Corynebacterium sp.
grzyby (Candida, Aspergillus)
III. Zakażenia u narkomanów
Staphylococcus aureus
pałeczki Gram (-) (Pseudomonas sp. Serratia sp.)
Staphylococcus epidermidis
Enterococcus
grzyby (Candida, Aspergillus)
gorączka (zwłaszcza przewlekła), szmery osłuchowe, zatorowość (zwłaszcza drobne zatory np. guzki Oslera, wybroczyny spojówki, plamki Rotha), bóle mięśni, pleców, osłabienie, męczliwość, niewielka niedokrwistość.
posiewy krwi - jeśli są wykonane właściwie w ponad 80% przypadków umożliwiają ustalenie czynnika etiologicznego.
UWAGA:
posiewy krwi należy wykonać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii, w przeciwnym wypadku szansa na izolację drobnoustroju odpowiedzialnego za zakażenie i określenie jego wrażliwości dramatycznie spada, co utrudnia wybór właściwego leczenia.
W przypadkach ostrych należy wykonać 2-3 posiewy w ciągu 1-2 godzin przed rozpoczęciem leczenia.
W przypadkach podostrych - 3 posiewy w ciągu doby, z czego 2 w okresie wzrostu gorączki. Gdy wynik ujemny - posiewy należy powtórzyć po 24 godzinach.
Leczenie jest uzależnione od czynnika etiologicznego:

Streptococcus viridans
Streptococcus bovis
1. penicylina benzylowa w maksymalnych dawkach + gentamycyna
2. jeśli szczep oporny na gentamycynę, a wrażliwy na streptomycynę to:
penicylina benzylowa w maksymalnych dawkach + streptomycyna
3. jeśli szczep oporny na aminoglikozydy to:
ampicylina w monoterapii w dawce 12 g/dobę przez 8-12 tyg.

Enterococcus faecalis
1.ampicylina + gentamycyna
2. gdy szczep wysoce oporny na ampicylinę wówczas:
wankomycyna / teikoplanina + gentamycyna

Enterococcus faecium
1. wankomycyna + gentamycyna
2. gdy szczep oporny na wankomycynę to:
chinuprystyna/dalfoprystyna + piperacylina / ampicylina (jeśli szczep wrażliwy)

Staphylococcus aureus MSSA:
Staphylococcus aureus MRSA:
1. wankomycyna + gentamycyna + ryfampicyna (po 2 tyg. przerwać podawanie ryfampicyny)
2. gdy szczep o obniżonej wrażliwości na wankomycynę to:
chinuprystyna/dalfoprystyna

HACEK Staphylococcus epidermidis
Pseudomonas aeruginosa
Candida
1. flukonazol
lub
2. amfoterycyna B + 5-fluorocytozyna

Aspergillus
amfoterycyna B + 5-fluorocytozyna
W przypadku nieskuteczności antybiotykoterapii konieczna jest wymiana zastawek.
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |