przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

A. PIERWOTNE ZAPALENIE OTRZEWNEJ:
Czynniki etiologiczne, Objawy, Diagnostyka, Leczenie
B. WTÓRNE ZAPALENIE OTRZEWNEJ:
Czynniki etiologiczne, Objawy, Diagnostyka, Leczenie
ZAPALENIE OTRZEWNEJ W WYNIKU MARTWICZEGO ZAPALENIA TRZUSTKI:
Leczenie
C. ZAPALENIE OTRZEWNEJ W PRZEBIEGU DIALIZY OTRZEWNOWEJ:
Czynniki etiologiczne, Diagnostyka, Leczenie

Zapalenie otrzewnej
Najczęściej rozwija się u pacjentów z wodobrzuszem w przebiegu marskości wątroby. U dzieci może stanowić powikłanie zakażenia dróg oddechowych lub zespołu nerczycowego połączonego z obecnością płynu w jamie otrzewnowej.
Streptococcus pneumoniae i inne paciorkowce
Enterococcus
Enterobacteriaceae
Pseudomonas aeruginosa
Rzadziej Beztlenowce
ból brzucha, objawy otrzewnowe, gorączka, nudności, wymioty, spadek ciśnienia krwi, osłabienie lub zniesienie perystaltyki
badanie bakteriologiczne płynu otrzewnowego
aminoglikozyd + ceftriakson/cefoperazon/cefotaksym /cefepim
aminoglikozyd + penicylina z inhibitorem np. amoksycylina/klawulanian / piperacylina/tazobaktam
aminoglikozyd + azlocylina / aztreonam (gdy Pseudomonas lub pałeczki Gram (-))
imipenem / meropenem
aminoglikozyd + cyprofloksacyna (nie stosować u dzieci)
gdy P. aeruginosa:
gdy beztlenowce:
do jednego z powyższych schematów dołączyć metronidazol
Rozwija się wtórnie do perforacji lub uszkodzenia narządów jamy brzusznej. Do najczęstszych przyczyn należą:
perforacja wyrostka robaczkowego, wrzodu żołądka, uchyłka, martwica ściany jelita (uwięźniecie przepukliny), pękniecie ropnia wewnątrz jamy brzusznej lub miednicy mniejszej. Zapalenie otrzewnej może być również wynikiem rozejścia się zespoleń operacyjnych lub urazu jamy brzusznej.
ból brzucha, objawy otrzewnowe, gorączka, nudności, wymioty,
osłabienie lub zniesienie perystaltyki, wstrząs
badanie radiologiczne jamy brzusznej (charakterystyczny objaw - sierp powietrza pod przeponą), badanie bakteriologiczne płynu otrzewnowego, posiew krwi
Rozważyć dołączenie leku przeciwgrzybiczego
badanie bakteriologiczne płynu dializacyjnego (do laboratorium należy przesłać cały worek)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |