przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Czynniki etiologiczne, Objawy, Diagnostyka, Powikłania, Leczenie

Zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
Etiologia jest uzależniona od wieku chorego. U noworodków zakażenia mają charakter wrodzony, okołoporodowy lub szpitalny, w starszych grupach wiekowych - mogą stanowić powikłanie zapalenia ucha, zatok lub urazu (z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego). Do czynników predysponujących należą niedobory odporności, asplenia, cukrzyca i alkoholizm. Część zakażeń przebiega epidemicznie (żłobki, przedszkola, koszary).
Noworodki
Niemowlęta 1-3 miesiące
Dzieci i młodzież 4 m-ce - 18 lat
Dorośli 18 - 50 lat
Dorośli > 50 lat
bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, objawy oponowe, zaburzenia świadomości; mogą wystąpić drgawki, porażenia nerwów czaszkowych (zwłaszcza twarzowego), objawy ogniskowe; na skórze mogą pojawić się wybroczyny lub rumień.
badanie bakteriologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego, posiewy krwi
zespół Waterhous'a - Friedrichsena, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie stawów, zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC)
Noworodki
Terapia empiryczna
cefotaksym + ampicylina
lub
ceftazydym + ampicylina (gdy nie można wykluczyć P. aeruginosa)

Terapia celowana (w zależności od wyizolowanego drobnoustroju)

Streptococcus grupy B
Escherichia coli
cefotaksym + aminoglikozyd

Listeria monocytogenes
ampicylina + aminoglikozyd

Enterococcus
ampicylina + aminoglikozyd

jeśli szczep oporny na ampicylinę to:
wankomycyna + aminoglikozyd

Pseudomonas aeruginosa
azlocylina / piperacylina + aminoglikozyd

jeśli szczep oporny na penicyliny to:
MRSA
cefotaksym + aminoglikozyd
wankomycyna + aminoglikozyd
Niemowlęta i dzieci do 5 r. ż.
Terapia empiryczna
cefotaksym /ceftriakson + wankomycyna (jeśli w środowisku występują szczepy S. pneumoniae oporne na penicylinę)

Terapia celowana (w zależności od wyizolowanego drobnoustroju)

Haemophilus influenzae:
cefotaksym / ceftriakson
lub
ampicylina + chloramfenikol

Neisseria meningitidis:
jeśli szczep o obniżonej wrażliwości na penicylinę to:
Streptococcus pneumoniae:
jeśli szczep wysoce oporny na penicylinę to:
Dzieci powyżej 5 r. ż. i dorośli
Terapia empiryczna
Terapia celowana (w zależności od wyizolowanego drobnoustroju)

Neisseria meningitidis
jeśli szczep o obniżonej wrażliwości na penicylinę to:
Streptococcus pneumoniae:
penicylina benzylowa
cefotaksym / ceftriakson + wankomycyna - jeśli szczep oporny na penicylinę
Osoby w podeszłym wieku
Terapia empiryczna
Terapia celowana (w zależności od wyizolowanego drobnoustroju)

Neisseria meningitidis
jeśli szczep o obniżonej wrażliwości na penicylinę to:
Streptococcus pneumoniae
jeśli szczep oporny na penicylinę to:
Haemophilus influenzae:
Listeria monocytogenes:
ampicylina + aminoglikozyd

Pseudomonas aeruginosa:
azlocylina / piperacylina + aminoglikozyd

jeśli szczep oporny na penicyliny to:
ceftazydym /cefepim + aminoglikozyd

Cryptococcus
Zakażenia pourazowe lub pooperacyjne
Terapia empiryczna
cefotaksym / ceftriakson + aminoglikozyd

Terapia celowana (w zależności od wyizolowanego drobnoustroju)

Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
ceftriakson /cefotaksym / cefepim + aminoglikozyd
wankomycyna + aminoglikozyd
wankomycyna + ryfampicyna (tylko u dorosłych)

Enterobacteriaceae:
cefotaksym / ceftriakson / ceftazydym + aminoglikozyd
aztreonam +/- aminoglikozyd
meropenem +/- aminoglikozyd
Inne postacie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
Zapalenie związane z drenażem płynu mózgowo-rdzeniowego i zastawkami
Salmonellowe zapalenie opon (powikłanie zakażenia przewodu pokarmowego)
salmonella sp.
cefotaksym / chloramfenikol + aminoglikozyd
Zapalenie opon w przebiegu boreliozy
Zapalenie opon z ujemnymi wynikami badań bakteriologicznych
cefotaksym + aminoglikozyd
Grzybicze zapalenie opon
Candida, Cryptococcus
Aspergillus
amfoterycyna B + flucytozyna
lub
flukonazol (nie aktywny wobec Aspergillus)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |