przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Czynniki etiologiczne, Objawy, Diagnostyka, Leczenie

Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
Rzadziej:
uciążliwy kaszel
odkrztuszanie śluzowej lub ropnej wydzieliny
gorączka
Badanie bakteriologiczne plwociny i aspiratów śródtchawiczych - wątpliwa wartość diagnostyczna, ponieważ pacjenci z PZO często są skolonizowani przez w/w drobnoustroje.
Stan kliniczny - łagodny - umiarkowany:
amoksycylina w dawce klasycznej lub podwojonej
cefuroksym aksetyl
cefprozil
penicylina z inhibitorem np.:
amoksycylina/kwas klawulanowy
makrolidy (Klarytromycyna/ azytromycyna / spiramycyna / roksytromycyna)
fluorochinolony (lewofloksacyna / moksyfloksacyna)
Uwaga! Doksycylina i TMP/SMX nie moga być w Polsce stosowane w terapii empirycznej ze względu na wysokie odsetki szczepów opornych.
Stan kliniczny ciężki:
penicylina z inhibitorem np.:
amoksycylina/kwas klawulanowy
cefuroksym aksetyl
cefprozil
cefiksym - nie aktywny wobec szczepów S. pneumoniae umiarkowanie opornych i opornych na penicylinę!!!
nowe fluorochinolony (moksyfloksacyna / lewofloksacyna)
Gdy podejrzenie udziału bakterii atypowych -
w/w antybiotyki (z wyjątkiem chinolonów) należy skojarzyć z makrolidem (np. klarytromycyna / azytromycyna)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |