przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Czynniki etiologiczne, Diagnostyka, Leczenie

Zakażenia ran oparzeniowych
U chorych oparzonych leki osiągają niższe stężenie w surowicy, dlatego należy monitorować stężenie antybiotyków w surowicy.
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus
Enterobacteriaceae
Proteus sp.
Pseudomonas aeruginosa
Beztlenowce
Candida (po dłuższej antybiotykoterapii)
badanie bakteriologiczne wycinków z ran
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |