przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

I. NOWORODKI:
Czynniki etiologiczne, Diagnostyka
II. PACJENCI BEZ SZTUCZNEJ WENTYLACJI:
Czynniki etiologiczne, Diagnostyka, Leczenie
III. PACJENCI SZTUCZNIE WENTYLOWANI:
Czynniki etiologiczne, Diagnostyka, Leczenie

Szpitalne zapalenie płuc
zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej,
posiew krwi
Leczenie empiryczne:
przy podejrzeniu zakażenia C. trachomatis u matki:
Leczenie celowane w zależności od wyizolowanego drobnoustroju:
Streptococcus grupy A, B lub F
penicylina benzylowa + aminoglikozyd
piperacylina + aminoglikozyd
ceftazydym / cefepim + aminoglikozyd
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus
Enterobacteriaceae
Legionella sp. (zakażenie szerzy się za pośrednictwem wodnych aerozoli - nebulizatory, klimatyzacja; najbardziej podatni są pacjenci z chorobą płuc, niedoborami odporności, palacze tytoniu)
zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej,
posiew krwi, badanie bakteriologiczne plwociny, wymazu z nagłośni,
materiału pobranego w czasie bronchoskopii, aspiracji śródtchawiczej lub aspiracji przez nakłucie płuca
cefuroksym
ceftriakson
cefotaksym
penicylina z inhibitorem np.:
amoksycylina/kwas klawulanowy
nowy fluorochinolon (np. moksyfloksacyna / lewofloksacyna)
gdy spodziewany udział Legionella - do jednego z powyższych antybiotyków (z wyjątkiem chinolonów) dołączyć erytromycynę.
Zakażenia na ogół wywoływane są przez florę mieszaną
Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter sp.
Enterobacteriaceae
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Legionella sp. (zakażenie szerzy się za pośrednictwem wodnych aerozoli nebulizatory, klimatyzacja; najbardziej podatni są pacjenci z chorobą płuc, niedoborami odporności, palacze tytoniu)
jeśli spodziewany udział Legionella - do powyższych antybiotyków dołączyć - erytromycynę
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |