przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Czynniki etiologiczne, Objawy, Diagnostyka, Leczenie, Powikłania

Ropniak opłucnej
Może stanowić powikłanie pooperacyjne, zapalenia płuc, ropnia podprzeponowego, zapalenia śródpiersia
gorączka, leukocytoza, duszność
zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, badanie bakteriologiczne materiału pobranego w czasie nakłucia opłucnej
gdy spodziewany udział MRSA:
wankomycyna + aminoglikozyd + klindamycyna
przetoka oskrzelowa
amyloidoza (w przypadku ropniaków przewlekłych)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |