przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.Profilaktyka zapalenia wsierdzia
Powinna być stosowana przed zabiegami u pacjentów z grup ryzyka.
Najważniejsze czynniki ryzyka:
sztuczne zastawki
wcześniejszy epizod bakteryjnego zapalenia wsierdzia
wrodzone lub nabyte wady serca (w tym wypadanie zastawki mitralnej z przepływem wstecznym lub pogrubieniem płatków)
kardiomiopatia przerostowa
I. Profilaktyka przed zabiegami dentystycznymi, w obrębie jamy ustnej, przełyku i dróg oddechowych
Profilaktyka standardowa
amoksycylina 2 g p.o. na 1 godz. przed zabiegiem
lub
cefaleksyna/cefadroksyl 2 g p.o. na 1 godz. przed zabiegiem
Profilaktyka u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować leków doustnych
ampicylina 2 g i.m. lub i.v. w ciągu pierwszych 30 min zabiegu
Profilaktyka u pacjentów uczulonych na antybiotyki β-laktamowe
klindamycyna 600 mg p.o. na 1 godz. przed zabiegiem
lub
klindamycyna 600 mg i.v. w ciągu pierwszych 30 min zabiegu (jeśli pacjent nie może przyjmować leków doustnie)
II. Profilaktyka przed zabiegami ginekologiczno-urologicznymi i gastroenterologicznymi
Profilaktyka u pacjentów wysokiego ryzyka (sztuczne zastawki, wcześniejszy epizod bakteryjnego zapalenia wsierdzia, wrodzone wady serca)
ampicylina 2 g + gentamycyna 1.5 mg/kg i.m. lub i.v. w ciągu pierwszych 30 min zabiegu; następnie po 6 godz.
ampicylina 1 g i.m. lub i.v. lub amoksycylina 1 g p.o.
Profilaktyka u pacjentów wysokiego ryzyka uczulonych na antybiotyki β-laktamowe
wankomycyna 1 g i.v. w 1-2 godz. wlewie + gentamycyna 1.5 mg/kg i.m. lub i.v.
(podawanie antybiotyków należy zakończyć w ciągu pierwszych 30 min zabiegu)
Profilaktyka u pacjentów niższego ryzyka (nabyte wady zastawkowe, kardiomiopatia przerostowa)
amoksycylina 2 g p.o. na 1 godz. przed zabiegiem
lub
ampicylina 2 g i.m. lub i.v. w ciągu pierwszych 30 min zabiegu
Profilaktyka u pacjentów niższego ryzyka uczulonych na antybiotyki β-laktamowe
wankomycyna 1 g i.v. w 1-2 godz. wlewie (podawanie antybiotyku należy zakończyć w ciągu pierwszych 30 min zabiegu)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |