przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

DOROŚLI:
Objawy, Diagnostyka
I. POSTAĆ LEKKA NIE WYMAGAJĄCA HOSPITALIZACJI:
A. PACJENCI BEZ CHORÓB TOWARZYSZĄCYCH DOJRZaLI W MŁODYM WIEKU, Czynniki etiologiczne, Leczenie empiryczne
B. PACJENCI Z CHOROBAMI TOWARZYSZĄCYMI (NP. PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, CUKRZYCA, NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA):
Czynniki etiologiczne, Leczenie
II. POSTAĆ CIĘŻKA WYMAGAJĄCA HOSPITALIZACJI:
Czynniki etiologiczne, Leczenie

Pozaszpitalne zapalenie płuc u dorosłych
duszność, kaszel, ból w klatce piersiowej, wykrztuszanie, gorączka, dreszcze;
zakażenia wywoływane przez bakterie atypowe mogą dawać niewielkie
objawy kliniczne, w przypadku legionelozy mogą wystąpić bóle głowy, mięśni, biegunka, splątanie
zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej,
posiew krwi, badanie bakteriologiczne
plwociny, wymazu z nagłośni,
materiału pobranego w czasie bronchoskopii, aspiracji śródtchawiczej
makrolid (np. spiramycyna/ klarytromycyna / azytromycyna) - około 10% szczepów opornych
cefprozil - nie aktywny wobec szczepów S. pneumoniae opornych na penicylinę!!!
cefaklor - nie aktywny wobec S. pneumoniae umiarkowanie opornych i opornych na penicylinę!!!
amoksycylina/klawulanian
nowe fluorochinolony (moksyfloksacyna / lewofloksacyna)- aktywne również wobec szczepów S. pneumoniae opornych na penicylinę
Uwaga! Doksycylina i TMP/SMX z uwagi na wysokie odsetki szczepów opornych nie mogą być bezpiecznie stosowane w Polsce w terapii empirycznej zapaleń płuc u dorosłych.
amoksycylina/klawulanian
cefuroksym aksetyl - nie aktywny wobec szczepów S. pneumoniae opornych na penicylinę!!!
cefprozil - nie aktywny wobec szczepów S. pneumoniae opornych na penicylinę!!!
cefaklor - nie aktywny wobec S. pneumoniae umiarkowanie opornych i opornych na penicylinę!!!
trimetoprim/sulfametoksazol - ok. 40% szczepów S. pneumoniae opornych!!! Tylko w terapii celowanej.
nowe fluorochinolony (moksyfloksacyna / lewofloksacyna) - aktywne również wobec szczepów S. pneumoniae wysoce opornych na penicylinę
gdy podejrzenie udziału bakterii atypowych:
jeden z w/w antybiotyków (z wyjątkiem chinolonów) + makrolid (np. spiramycyna/ Klarytromycyna / azytromycyna)
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Mycoplasma pneumoniae (ich rzeczywisty udział w zapaleniach płuc u dorosłych w Polsce jest nieznany)
Staphylococcus aureus (zakażenia pogrypowe)
Chlamydia pneumoniae
Pałeczki Gram (-)
Legionella sp.
Beztlenowce
cefuroksym1 + makrolid (np. klarytromycyna2) lub chinolon (np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna2)
cefuroksym1 aksetyl + makrolid (np. klarytromycyna2) lub chinolon (np. lewofloksacyna2)
amoksycylina/klawulanian2 + makrolid (np. Klarytromycyna2) lub chinolon (np. lewofloksacyna2)
cefotaksym + makrolid (np. klarytromycyna2) lub chinolon (np. moksyfloasacyna, lewofloksacyna2)
ceftriakson + makrolid (np. klarytromycyna2) lub chinolon (np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna2)
cefepim + makrolid (np. klarytromycyna2) lub chinolon (np. moksyfloksacyna, lewofloksacyna2)
gdy spodziewany udział S. aureus:
1 stos. w leczeniu sekwencyjnym: najpierw cefuroksym i.v., a po uzyskaniu poprawy cefuroksym aksetyl p.o.
2 w leczeniu sekwencyjnym: najpierw i.v. a po uzyskaniu poprawy p.o.
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |