przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Czynniki etiologiczne, Objawy, Diagnostyka, Leczenie

Pozaszpitalne zapalenie płuc u dzieci
Dzieci
Do 5 r.ż. ok. 70% wszystkich zapaleń płuc ma etiologię wirusową, natomiast w późniejszym okresie przeważają zakażenia bakteryjne
rzadko
Staphylococcus aureus (zakażenia pogrypowe w okresie epidemii)
duszność, kaszel, ból w klatce piersiowej, wykrztuszanie, gorączka, dreszcze
zakażenia wirusowe i wywoływane przez bakterie atypowe mogą dawać niewielkie objawy kliniczne
zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, badanie bakteriologiczne plwociny, posiew krwi (w 30% jest dodatni gdy etiologia - S. pneumoniae), diagnostyka serologiczna lub molekularna w zakażeniach Mycoplasma lub Ch. pneumoniae.
Postać lekka - umiarkowana:
amoksycylina (dawkowana klasycznie lub w dawce podwojonej)
makrolid (np. spiramycyna / roksytromycyna / Klarytromycyna / azytromycyna)
trimetoprim/sulfametoksazol
amoksycylina/klawulanian
cefiksym - nie aktywny wobec szczepów S. pneumoniae umiarkowanie opornych i opornych na penicylinę!!!
cefaklor - nie aktywny wobec szczepów S. pneumoniae umiarkowanie opornych i opornych na penicylinę!!!
cefuroksym aksetyl - nie aktywny wobec szczepów S. pneumoniae opornych na penicylinę!!!
cefprozil - nie aktywny wobec szczepów S. pneumoniae opornych na penicylinę!!!
Postać ciężka:
leczenie parenteralne
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |