przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Czynniki etiologiczne, Objawy, Diagnostyka, Leczenie

Liszajec pęcherzowy noworodków
zmiany pęcherzowe i pęcherzowo-ropne, o różnej lokalizacji
w przypadku zmian mnogich, uogólnionych lub powikłań - badanie bakteriologiczne zawartości pęcherzy
Większość zmian leczy się miejscowo. Jeśli zmiany są uogólnione lub mimo leczenia miejscowego rozprzestrzeniają się - należy zastosować leczenie ogólne.
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |