przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Diagnostyka
A. POSOCZNICA PIERWOTNA:
I. NOWORODKI:
Czynniki etiologiczne, Leczenie
I. PACJENCI Z IMMUNOSUPRESJĄ, LEUKOPENIĄ:
Czynniki etiologiczne, Leczenie
II. PACJENCI PO SPLENEKTOMII:
Czynniki etiologiczne, Leczenie
B. POSOCZNICA WTÓRNA:
I. CEWNIKOWANIE NACZYŃ:
Czynniki etiologiczne, Leczenie
II. SEPTYCZNE POWIKŁANIA PO OPERACJACH W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ:
Czynniki etiologiczne, Leczenie
IV. SEPTYCZNE POWIKŁANIA ZAKAŻEŃ W OBRĘBIE UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO (POSOCZNICA U POŁOŻNIC, ZAKAŻENIA PO PORONIENIU) I MIEDNICY MNIEJSZEJ (ZAKRZEPOWE ZAPALENIE ŻYŁ):
Czynniki etiologiczne, Leczenie
III. SEPTYCZNE POWIKŁANIA OPARZEŃ:
Czynniki etiologiczne, Leczenie

Posocznica
Zakażenie krwi może mieć charakter pierwotny lub wtórny. Posocznica pierwotna bez uchwytnego ogniska zakażenia rozwija się u pacjentów z poważną choroba podstawową (nowotwór, cukrzyca, marskość wątroby) oraz u noworodków. Częściej występuje posocznica wtórna, która stanowi powikłanie istniejącego zakażenia.
Pierwotne ogniska zakażenia występują najczęściej w:
drogach moczowych
układzie oddechowym
skórze
drogach żółciowych
jamie brzusznej (zabiegi chirurgiczne, perforacja jelita)
miednicy mniejszej
kościach i stawach
ośrodkowym układzie nerwowym
posiewy krwi oraz badania bakteriologiczne materiału ze spodziewanego ogniska zakażenia.
UWAGA:
posiewy krwi należy wykonać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii, w przeciwnym wypadku szansa na izolację drobnoustroju odpowiedzialnego za zakażenie i określenie jego wrażliwości dramatycznie spada, co utrudnia wybór właściwego leczenia. Zaleca się wykonanie 2-3 posiewów w odstępach co 15 min. przed szczytem gorączki, a w przypadku wyników ujemnych - powtórzenie badań po 24 godzinach.
empiryczne
jeśli spodziewany udział Listeria: ampicylina + aminoglikozyd
jeśli spodziewany udział Staphylococcus lub Enterococcus: wankomycyna / teikoplanina +/- aminoglikozyd
jeśli spodziewany udział Pseudomonas aeruginosa: ceftazydym + tobramycyna
jeśli spodziewany udział beztlenowców: ampicylina + cefotaksym / ceftriakson + metronidazol
Candida albicans amfoterycyna B +/- flucytozyna
Enterobacteriaceae
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophila
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Enterococcus
Streptococcus viridans
Corynebacterium jeikeium
grzyby:
Aspergillus
Candida
Trichosporon
Mucor
Fusarium
jeśli spodziewany udział Corynebacterium jeikeium :
jeśli grzyby
Candida, Trichosporon , Mucor, Fusarium:
amfoterycyna B + flucytozyna lub flukonazol (gdy Candida)
jeśli Aspergillus:
amfoterycyna B + flucytozyna (lub formy liposomalne amfoterycyny B - Ambisome)
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
pałeczki Gram (-)
Candida (u pacjentów żywionych pozajelitowo)
kloksacylina + aminoglikozyd
kloksacylina + kwas fusydowy
cefazolina + aminoglikozyd (jeśli szczep jest wrażliwy)
Gdy MRSA:
wankomycyna + aminoglikozyd (po kilku dniach aminoglikozyd można zastąpić ryfampicyną )
jeśli grzyby
Zakażenia mieszane wywoływane przez florę tlenową i beztlenową
Pałeczki Gram (-)
Enterococcus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Beztlenowce
Późne powikłania: grzyby
Zakażenia mieszane wywoływane przez florę tlenową i beztlenową
Paciorkowce (-hemolizujące
Pałeczki Gram(-)
Enterococcus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus aureus
Beztlenowce
Późne powikłania: grzyby
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacteriaceae
Streptococcus grupy A
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |