przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Czynniki etiologiczne, Objawy, Diagnostyka, Leczenie, Powikłania

Ostre zapalenie ucha środkowego
Najczęściej:
Rzadziej:
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus
Escherichia coli (noworodki)
Klebsiella pneumoniae (noworodki)
Proteus sp. (noworodki)
Pseudomonas aeruginosa (noworodki)
Beztlenowce
ból ucha
niedosłuch
gorączka
bolesność uciskowa w okolicy wyrostka sutkowatego
objawy otoskopowe:
utrata połysku błony bębenkowej i załamanie refleksu świetlnego
zaczerwienienie i napięcie błony bębenkowej
uwypuklenie błony bębenkowej
perforacja błony bębenkowej i wyciek wydzieliny
Badanie bakteriologiczne płynu wysiękowego pobranego w czasie tympanocentezy lub
wydzieliny z ucha po samoistnej perforacji błony bębenkowej
amoksycylina antybiotyk z wyboru, dawka konwencjonalna lub podwojona
gdy szczep S. pneumoaniae wysoce oporny na penicylinę wówczas: ceftriakson i.m. 1x dziennie przez 3 dni
penicylina z inhibitorem np.:
amoksycylina/kwas klawulanowy
cefuroksym aksetyl - nie aktywny wobec S. pneumoniae wysoce opornych na penicylinę!!!
cefprozil - nie aktywny wobec S. pneumoniae opornych na penicylinę!!!
cefaklor - nie aktywny wobec S. pneumoniae umiarkowanie opornych i opornych na penicylinę!!!
cefiksym nie aktywny wobec S. pneumoniae umiarkowanie opornych i opornych na penicylinę!!!
kotrimoksazol - nie stosować w terapii empirycznej, ok. 30% szczepów S. pneumoniae opornych !!!
Klarytromycyna
azytromycyna
perforacja błony bębenkowej
perlak
upośledzenie/ utrata słuchu
zapalenie błędnika
ropień szyi
porażenie nerwu twarzowego
zapalenie wyrostka sutkowatego
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
ropień mózgu
ropień podtwardówkowy
zapalenie kości czaszki
zakrzepica zatoki jamistej
wodogłowie
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |