przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Czynniki etiologiczne, Diagnostyka, Leczenie

Bezobjawowa bakteriuria
Wskazania do leczenia istnieją tylko u kobiet ciężarnych, małych dzieci, chorych na cukrzycę, u osób przygotowywanych do zabiegu urologicznego, lub po takim zabiegu oraz u pacjentów po przeszczepach.
Escherichia coli
Klebsiella sp.
Proteus sp.
Streptococcus grupy B (ciężarne)
badanie ogólne moczu, testy przesiewowe lub posiew moczu
U kobiet w ciąży należy wykonywać badania przeglądowe:
pierwsze w czasie pierwszej wizyty, a następne co 12-16 tygodni. Jeśli wynik jest dodatni, należy zastosować 3-dniowe leczenie, a następnie comiesięczne posiewy kontrolne. Jeśli wynik badania kontrolnego jest dodatni, leczenie należy powtórzyć.
Wskazania do badań przesiewowych istnieją również u pacjentów przed planowanym zabiegiem urologicznym.
cefaleksyna
amoksycylina - 30-40% szczepów E. coli opornych !!!!
trimetoprim / sulfametoksazol lub sam trimetoprim - nie stosować przed 12 i po 28 tygodniu ciąży
nitrofurantoina / furagin - przeciwwskazane u ciężarnych
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |