przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Chorobotwórczość, Aktywne antybiotyki

Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
ziarenkowiec Gram(+), wchodzi w skład flory fizjologicznej przewodu pokarmowego i pochwy, naturalnie oporny na wiele antybiotyków
zakażenia dróg moczowych
zapalenie gruczołu krokowego
zapalenie wsierdzia
bakteriemia ( cewnikowanie lub inwazyjne zabiegi na drogach moczowych)
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (układy zastawkowe stos. w leczeniu wodogłowia)
zakażenia w obrębie miednicy małej
zakażenia w obrębie jamy brzusznej: zapalenie dróg żółciowych, otrzewnej (dializa otrzewnowa)
zakażenia skóry i tkanek miękkich: zakażenia ran chirurgicznych, oparzeniowych, stopy cukrzycowej
zakażenia kości i stawów (rzadko)
zapalenie płuc (rzadko)
zapalenie błony śluzowej macicy (rzadko)
Noworodki (wcześniaki z niską masą urodzeniową):
bakteriemia
posocznica
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
ampicylina, amoksycylina (część szczepów naturalnie oporna)
piperacylina (ok. 40% szczepów opornych)
karbapenemy: imipenem, meropenem
aminoglikozydy (tylko w skojarzeniu z antybiotykiem β-laktamowym, część szczepów wysoce oporna)
ryfampicyna
glikopeptydy: wankomycyna, teikoplanina (w Polsce izolowano szczepy oporne na wankomycynę -vancomycin resistant Enterococcus VRE)
chloramfenikol
chinuprystyna/dalfoprystyna
linezolid
fluorochinolony (mała aktywność, stos. w skojarzeniu z ampicyliną, gdy szczep wysoce oporny na aminoglikozydy)
kotrimoksazol (niewielka aktywność)
ewerninomycyna
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |