przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Chorobotwórczość, Aktywne antybiotyki, Zapobieganie

Streptococcus pneumoniae (Dwoinka zapalenia płuc)
ziarenkowiec Gram(+), najczęstszy czynnik etiol. zakażeń dróg oddechowych, posiada szereg czynników zjadliwości
zapalenie ucha środkowego
zapalenie zatok
zapalenie oskrzeli
zapalenie płuc
posocznica (często w przebiegu zapalenia płuc)
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
zapalenie wyrostka sutkowatego
zapalenie stawów
samoistne zapalenie otrzewnej (w przebiegu marskości wątroby)
penicylina benzylowa (część szczepów opornych)
penicyliny o szerokim spektrum (np. ampicylina, piperacylina)
cefalosporyny
linkozamidy: linkomycyna, klindamycyna
makrolidy (część szczepów opornych)
tetracykliny (część szczepów opornych)
fluorochinolony (tylko najnowsze IV generacji np. moksyfloksacyna)
gentamycyna (tylko w skojarzeniu z antybiotykiem β-laktamowym)
ryfampicyna
kotrimoksazol
glikopeptydy: wankomycyna, teikoplanina (izolowano szczepy wykazujące tolerancję)
karbapenemy: imipenem, meropenem
szczepienia
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |