przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Zakażenia, Aktywne antybiotyki

Streptococcus agalactiae
ziarenkowiec Gram(+), paciorkowiec β-hemolizujący grupy B, kolonizuje pochwę > 50% zdrowych kobiet, bardzo ważny czynnik etiol. zakażeń u noworodków, posiada szereg czynników zjadliwości
U noworodków
bakteriemia
posocznica
zapalenie płuc
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
zapalenie ucha środkowego
zapalenie wyrostka sutkowatego
zakażenie pępka
zapalenie kości i szpiku
U osób z niedoborami odporności (podeszły wiek, ciążą, cukrzyca, nowotwór itd.)
bakteriemia
zapalenie płuc
ropniak opłucnej
zapalenie wsierdzia
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
zapalenie kości i szpiku
odmiedniczkowe zapalenie nerek
zakażenie dolnych dróg moczowych
Poporodowe
zapalenie błony śluzowej macicy (endometritis)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |