przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Zakażenia, Powikłania zakażeń, Aktywne antybiotyki

Streptococcus pyogenes (Paciorkowiec ropny)
ziarenkowiec Gram(+), paciorkowiec β-hemolizujący grupy A, posiada szereg czynników zjadliwości
zapalenie gardła i migdałków (angina paciorkowcowa)
płonica
zapalenie ucha środkowego
zapalenie zatok
ropne zapalenie skóry i tkanki podskórnej (cellulitis)
liszajec (impetigo)
róża
zakażenie pępka u noworodków
gorączka połogowa
martwicze zapalenie powięzi
zapalenie węzłów i naczyń limfatycznych
paciorkowcowy zespół wstrząsu toksycznego (TSLS - toxic Streptococcal like syndrome)
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (pourazowe) - rzadko
zapalenie wsierdzia - rzadko
zapalenie płuc - rzadko
bakteriemia - rzadko
zapalenie stawów - rzadko
zapalenie kości i szpiku - rzadko
Ropne: ropień okołomigdałkowy, ropień pozagardłowy, zapalenie węzłów chłonnych
Nieropne: gorączka reumatyczna, kłębuszkowe zapalenie nerek
penicylina benzylowa
penicyliny o szerokim spektrum (np. ampicylina, piperacylina)
cefalosporyny
linkozamidy: linkomycyna, klindamycyna
makrolidy (część szczepów opornych)
tetracykliny (część szczepów opornych)
fluorochinolony
gentamycyna (tylko w skojarzeniu z antybiotykiem β-laktamowym)
ryfampicyna
glikopeptydy: wankomycyna, teikoplanina
karbapenemy: imipenem, meropenem
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |