przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Chorobotwórczość, Aktywne antybiotyki

Listeria monocytogenes
tlenowa pałeczka Gram(+), może wchodzić w skład flory fizjologicznej przewodu pokarmowego i pochwy, drobnoustrój wewnątrzkomórkowy, może wywoływać epidemiczne zakażenia przewodu pokarmowego (skażone mleko, sery, sałatki)
bezobjawowa bakteriemia
posocznica (niedobory odporności, nowotwory, cukrzyca, alkoholizm, marskość wątroby, podeszły wiek)
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (j.w.)
infekcja grypopodobna u ciężarnych
zakażenia przewodu pokarmowego
zakażenia skóry (lekarze weterynarii)
zapalenie wsierdzia
zapalenie kości i szpiku
zapalenie stawów
zapalenie otrzewnej
zapalenie pęcherzyka żółciowego
zapalenie spojówek
ropień mózgu
Noworodki (zakażenia wewnątrzmaciczne, okołoporodowe lub szpitalne)
posocznica
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |