przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Chorobotwórczość, Aktywne antybiotyki

Pseudomonas aeruginosa (Pałeczka ropy błękitnej)
tlenowa, niefermentująca pałeczka Gram(-), naturalnie oporna na wiele antybiotyków, występuje w miejscach wilgotnych, częsty czynnik etiol. zakażeń szpitalnych, posiada szereg czynników zjadliwości
Zakażenia u pacjentów z poważną chorobą podstawową, niedoborami odporności i u sztucznie wentylowanych
zakażenia ran oparzeniowych
zapalenie płuc ( sztuczna wentylacja)
zakażenia dróg oddechowych (u chorych z mukowiscydozą)
bakteriemia (chorzy z białaczką)
posocznica
zakażenia wewnątrzbrzuszne (po zabiegach chirurgicznych)
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (pooperacyjne, pourazowe)
ropień mózgu
prawostronne zapalenie wsierdzia (narkomani)
zakażenia układu moczowego
zakażenia kości i stawów
zapalenie ucha zewnetrznego ("ucho pływaka")
zakażenia gałki ocznej (szkła kontaktowe, zanieczyszczone krople do oczu)
penicyliny aktywne wobec Pseudomonas: (ok. 40% szczepów oprnych)
karbenicylina, tykarcykina
ureidopenicyliny: azlocylina, mezlocylina, piperacylina
cefalosporyny III i IV generacji: ceftazydym, cefoperazon, cefsulodyna, cefepim
fluorochinolony (część szczepów oporna)
karbapenemy: imipenem, meropenem (w Polsce izolowano już szczepy oporne)
monobaktamy: aztreonam
aminoglikozydy (ok. 20% szczepów opornych)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |