przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Chorobotwórczość, Aktywne antybiotyki, Zapobieganie

Salmonella
Salmonella typhi
Salmonella paratyphi
Salmonella enteritidis
Salmonella agona
tlenowe pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriaceae, wywołują zakażenia odzwierzęce (skażone mięso drobiu, jaja, mleko), które czasami przebiegają epidemicznie, po przechorowaniu - nosicielstwo
Salmonella typhi
dur brzuszny
gastroenterocolitis
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (noworodki i niemowlęta)
zapalenie kości i szpiku (noworodki i niemowlęta)
posocznica
zapalenie wsierdzia
Salmonella enteritidis
Salmonella agona
zatrucia pokarmowe (biegunka i gorączka)
Szczepienia
Zapobieganie zatruciom
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |