przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Chorobotwórczość, Zakażenia, Aktywne antybiotyki

Staphylococcus epidermidis (Gronkowiec skórny)
ziarenkowiec Gram(+), koagulazo(-), składnik flory fizjologicznej skóry
Wywołuje zakażenia związane z obecnością ciał obcych (protezy, sztuczne zastawki, cewniki naczyniowe, otrzewnowe itd.) oraz infekcje u pacjentów z niedoborami odporności (nowotwory, neutropenia, choroby serca, urazy i oparzenia, przeszczepy narządów i szpiku, wcześniactwo itd.). Niechorobotwórczy u osób zdrowych.
bakteriemia
zapalenie wsierdzia
zapalenie otrzewnej (dializa otrzewnowa)
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (układy zastawkowe stos. w leczeniu wodogłowia, pourazowe)
zapalenie kości i szpiku (osteomyelitis)
zakażenie układu moczowego
penicylina benzylowa (większość szczepów opornych)
penicylina z inhibitorem (np. amoksycylina/kwas klawulanowy)- aktywna wobec szczepów penicylino(+)
metycylina (w szpitalach część szczepów opornych - MRCNS methicillin resistant coagulase negative Staphylococcus)
penicyliny izoksazolylowe: kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina - krzyżowa oporność z metycyliną (MRCNS oporne)
cefalosporyny - I generacja
II generacja
III i IV generacja - tylko parenteralne !!!
linkozamidy: linkomycyna, klindamycyna (czasami aktywne wobec MRCNS)
makrolidy (część szczepów opornych, zwłaszcza MRCNS)
tetracykliny
fluorochinolony
aminoglikozydy (czasami aktywne wobec - MRCNS zwłaszcza netylmycyna)
ryfampicyna (czasami aktywna wobec MRCNS)
glikopeptydy: wankomycyna, teikoplanina (aktywne wobec MRCNS)
karbapenemy: imipenem, meropenem
kotrimoksazol (czasami aktywny wobec MRCNS)
chinuprystyna/dalfoprystyna (aktywne wobec MRCNS)
kwas fusydowy ( aktywny wobec MRCNS)
linezolid (aktywny wobec MRCNS)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |