przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Chorobotwórczość, Aktywne antybiotyki

Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
tlenowe pałeczki Gram(-) z rodziny Enterobacteriaceae, częste czynniki etiol. zakażeń szpitalnych
zapalenie płuc (szpitalne i pozaszpitlne)
zakażenia układu moczowego
posocznica
zakażenia ran
zakażenia dróg żółciowych
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (noworodki)
ureidopenicyliny: azlocylina, mezlocylina (dużo szczepów opornych)
penicyliny z inhibitorami: tykarcykina/klawulanian, piperacylina/tazobaktam
cefalosporyny (w zależności od środowiska zróżnicowane odsetki szczepów opornych)
fluorochinolony
karbapenemy: imipenem, meropenem
monobaktamy: aztreonam
kotrimoksazol
aminoglikozydy
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |