przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Chorobotwórczość, Aktywne antybiotyki

Escherichia coli (Pałeczka okrężnicy)
tlenowa pałeczka Gram(-) z rodziny Enterobacteriaceae, wchodzi w skład flory fizjologicznej przewodu pokarmowego; drobnoustrój oportunistyczny - może wywoływać zakażenia egzogenne i endogenne niemal każdego narządu lub tkanki; najczęstszy czynnik etiol. zakażeń układu moczowego i przewodu pokarmowego; posiada szereg czynników zjadliwości
zakażenia układu moczowego
posocznica
wstrząs endotoksyczny
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (noworodki)
szpitalne zapalenie płuc
zakażenia ran
zakażenia przewodu pokarmowego
penicyliny o rozszerzonym spektrum: ampicylina, amoksycylina, piperacylina (40-60% szczepów opornych)
penicyliny z inhibitorami
cefalosporyny (wszystkich generacji)
tetracykliny (dużo szczepów opornych)
fluorochinolony
karbapenemy: imipenem, meropenem
monobaktamy: aztreonam
kotrimoksazol
aminoglikozydy
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |