przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Chorobotwórczość, Aktywne antybiotyki, Zapobieganie

Haemophilus influenzae
tlenowa pałeczka Gram(-), może wchodzić w skład flory fizjologicznej górnych dróg oddechowych (nosicielstwo u dzieci 60-90%, u dorosłych 35%); jeden z najczęstszych czynników etiol. zakażeń dróg oddechowych, posiada szereg czynników zjadliwości
Dzieci:
zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych:
zapalenie nagłośni (dzieci w wieku 2-5 lat)
zapalenie ucha środkowego
zapalenie zatok
zapalenie oskrzeli
zapalenie płuc
bakteriemia
posocznica (noworodki)
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
zapalenie wsierdzia
zapalenie spojówek
zapalenie kości i stawów (dzieci do 5 r ż.)
zapalenie tkanki podskórnej (gł. twarzy i szyi u dzieci do 2 r. ż.)
Dorośli (zakażenia najczęściej u osób z poważną chorobą podstawową):
zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
zapalenie zatok
ampicylina, amoksycylina (ok. 6% szczepów opornych)
penicyliny z inhibitorami
cefalosporyny:
II generacji (cefuroksym, cefamandol) - w zakażeniach dróg oddechowych
III generacja - doustne
III generacja - parenteralne w zakażeniach inwazyjnych
makrolidy ( nowe: Klarytromycyna, azytromycyna)
tetracykliny (występują szczepy oporne)
fluorochinolony
karbapenemy: imipenem, meropenem
monobaktamy: aztreonam
kotrimoksazol (część szczepów oporna)
aminoglikozydy
ryfampicyna
chloramfenikol
szczepienia
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |