przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Chorobotwórczość, Aktywne antybiotyki

Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty)
ziarenkowiec Gram(+), może wchodzić w skład flory fizjologicznej skóry, wytwarza koagulazę i wiele innych czynników zjadliwości
Zakażenia skóry:
zapalenie mieszków włosowych (folliculitis), liszajec (impetigo), jęczmień, czyrak, czyraczność
ran chirurgicznych
szpitalne zapalenie płuc
bakteriemia
zapalenie wsierdzia: po wszczepieniu protez, u narkomanów
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
zapalenie kości i szpiku (osteomyelitis)
ropnie narządowe: płuc, wątroby, nerek, mózgu, piersi u kobiet karmiących
Schorzenia wywoływane przez toksyny gronkowca
liszajec pęcherzowy, płonica gronkowcowa, martwica i złuszczanie naskórka (SSSS - staphylococcal scaled skin syndrome)
zespół wstrząsu toksycznego (TSS toxic shock syndrom - w wyniku stos. tamponów dopochwowych)
zatrucia pokarmowe (enterotoksyny)
penicylina benzylowa (większość szczepów opornych)
penicylina z inhibitorem (np. amoksycylina/kwas klawulanowy)- aktywna wobec szczepów penicylino(+)
metycylina (w szpitalach część szczepów opornych - MRSA methicillin resistant S. aureus)
penicyliny izoksazolylowe: kloksacylina, dikloksacylina, flukloksacylina - krzyżowa oporność z metycyliną (MRSA oporne)
cefalosporyny - I generacja
II generacja
III i IV generacja - tylko parenteralne !!!
linkozamidy: linkomycyna, klindamycyna (czasami aktywne wobec MRSA)
makrolidy (część szczepów opornych, zwłaszcza MRSA)
tetracykliny
fluorochinolony
aminoglikozydy (czasami aktywne wobec MRSA - zwłaszcza netylmycyna)
ryfampicyna (czasami aktywna wobec MRSA)
glikopeptydy: wankomycyna, teikoplanina (aktywne wobec MRSA)
karbapenemy: imipenem, meropenem
kotrimoksazol (czasami aktywny wobec MRSA)
chinuprystyna/dalfoprystyna (aktywne wobec MRSA)
kwas fusydowy (czasami aktywny wobec MRSA)
linezolid (aktywny wobec MRSA)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |