przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Zastosowania kliniczne, Dawkowanie, Przeciwwskazania, Działania niepożądane, Preparaty

Wankomycyna
antybiotyk glikopeptydowy, aktywny wobec szczepów gronkowców i enterokoków opornych na inne antybiotyki, wywiera działanie bakteriobójcze
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae ( w tym także szczepy wysoce oporne na penicylinę)
Streptococcus viridans
Enterococcus sp. (izolowano już szczepy oporne VRE)
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
MRSA
Beztlenowe ziarenkowce: Veillonella, peptoStreptococcus, Peptococcus
Clostridium difficile
Listeria monocytogenes
Corynebacterium diphteriae
Corynebacterium jeikeium
ciężkie zakażenia wywołane przez gronkowce oporne na metycylinę (MRSA, MRCNS) lub
enterokoki oporne na inne antybiotyki: posocznica
zapalenie kości i szpiku
zapalenie wsierdzia
zapalenie otrzewnej u pacjentów dializowanych otrzewnowo
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych wywoł. przez oporne na penicylinę S. pneumoniae - w skojarzeniu z ceftriaksonem
zakażenia u chorych z neutropenią - w skojarzeniu z aminoglikozydem lub cefalosporyną III gen.
profilaktyka w ortopedii (protezy kostne, stawowe)
profilaktyka w kardiochirurgii
rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (C. difficile) - tylko jeśli metronidazol nieskuteczny!!!
dożylnie (wlew 60 min.)
Dorośli:
1 g co 12 godz. lub 0.5 g co 6 godz.
rzekomobłoniaste zapal. jelita doustnie 125 mg co 6 godz.
Dzieci:
40-60 mg/kg/dobę w dawkach podzielonych co 6 godz.
Noworodki < 7 dni:
20 mg/kg/dobę w dawkach podzielonych co 12 godz.
Noworodki > 7 dni
30 mg/kg/dobę w dawkach podzielonych co 8 godz.
Dawkowanie w niewydolności wątroby - jak wyżej
uczulenie na wankomycynę
ciąża
ostra niewydolność nerek
uszkodzenie słuchu
reakcje alergiczne: wysypka, gorączka, eozynofilia,
oto- i nefrotoksyczność
zapalenie żył
zespół "czerwonego człowieka"
EDICIN - Lek
inj. 0.5 g (1, 10 fiolek); 1 g (1, 10 fiolek)
VANCOCIN - Eli Lilly
kapsułki 0.25 g (20 kaps.)
VANCOCIN CP - Eli Lilly
inj. 0.5 g (1 fiolka); 1 g (1 fiolka)
VANCOLED - Wyeth - Lederle
inj. 0.5 g (1, 10 fiolek)
VANCOMYCIN - Eli Lilly
kapsułki 0.25 g (10 kaps.)
VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE - Fujisawa
inj. 0.5 g (1 fiolka); 1 g (1 fiolka)
VANMIXAN 500 - Sanofi Winthrop
inj. 0.5 g (10 fiolek);
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |