przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Zastosowania kliniczne, Dawkowanie, Przeciwwskazania, Działania niepożądane, Preparaty

Piperacylina / tazobaktam
skojarzony preparat piperacyliny z inhibitorem β-laktamaz - tazobaktamem przeznaczony do podawania parenteralnego, wywiera działanie bakteriobójcze
terapia empiryczna zakażeń szpitalnych
bakteriemia i posocznica
zapalenie płuc
powikłane zakażenia układu moczowego
zakażenia ginekologiczne
zakażenia w obrębie jamy brzusznej
zapalenie otrzewnej
zakażenie skóry i tkanek miękkich
gorączka u chorych z neutropenią i nowotworami
dożylnie (wolna iniekcja lub 30 min. wlew)
Dorośli i dzieci > 12 r.ż.:
niepowikłane zakażenia 2 g piperacyliny/0.25 g tazobaktamu co 6, 8 lub 12 godz.
ciężkie zakażenia 4 g piperacyliny/0.5 g tazobaktamu co 6 lub 8 godz.
Dzieci < 12 r. ż.
nie zaleca się stosowania
Dawkowanie w niewydolności wątroby - jak wyżej
uczulenie na penicyliny
karmienie piersią
ostrożnie u pacjentów z: astmą oskrzelową, chorobami alergicznymi, niewydolnością nerek, prawokomorową niewydolnością serca, przyjmujących leki moczopędne lub zawierające potas
reakcje alergiczne: wysypka, eozynofilia, wstrząs anafilaktyczny
nudności, wymioty, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
przejściowy wzrost poziomu transaminaz
przejściowa neutropenia, trombocytopenia
zaburzenia elektrolitowe
TAZOCIN - Wyeth-Lederle
inj. 2.25 g (2 g piperacyliny/0.25 g tazobaktamu) (1 fiol.);
4.5 g (4 g piperacyliny/0.5 g tazobaktamu) (1 fiol.)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |