przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Zastosowania kliniczne, Dawkowanie, Przeciwwskazania, Działania niepożądane, Preparaty

Piperacylina
ureidopenicylina o szerokim spektrum działania, aktywna wobec Pseudomonas aeruginosa, wywiera działanie bakteriobójcze, przeznaczona do podawania parenteralnego
ciężkie zakażenia wywołane przez wrażliwe szczepy Gram(-)
zakażenia układu moczowego
zakażenia ginekologiczne
zakażenia w obrębie jamy brzusznej - w skojarzeniu z metronidazolem
zapalenie otrzewnej
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
posocznica - w skojarzeniu z aminoglikozydami lub cefalosporynami
zapalenie płuc
zakażenie skóry i tkanek miękkich
profilaktyka zakażeń w chirurgii i ginekologii
Nie stos. w terapii empirycznej w zakażeniach szpitalnych (wysokie odsetki szczepów opornych)!!!
domięśniowo lub dożylnie (w bolusie lub wlewie)
Dorośli:
niepowikłane zakażenia 2 g co 6, 8 lub 12 godz. i.v. lub i.m. lub 4 g co 12 godz. i.v.
ciężkie zakażenia 4 g co 6-8 godz. i.v. w bolusie lub wlewie (dawka dobowa 12-16 g)
profilaktyka w chirurgii 2 g przed zabiegiem, następnie 2 dawki po 2 g co 4-6 godz. i.v. lub i.m.
Dzieci od 2 m-ca do 12 r. ż.:
niepowikłane zakażenia 100-200 mg/kg/dobę i.v. w 3 lub dawkach podzielonych
ciężkie zakażenia 200-300 mg/kg/dobę i.v. w 3 lub dawkach podzielonych
Noworodki < 2 kg:
150 mg/kg/dobę i.v. w 3 dawkach podzielonych
Noworodki > 2 kg:
300 mg/kg/dobę i.v. w 3 lub 4 dawkach podzielonych
Dawkowanie w niewydolności wątroby - jak wyżej
uczulenie na penicyliny
karmienie piersią
ostrożnie u pacjentów z: astmą oskrzelową, chorobami alergicznymi, niewydolnością nerek, prawokomorową niewydolnością serca, przyjmujących leki moczopędne lub zawierające potas
reakcje alergiczne: wysypka, eozynofilia, wstrząs anafilaktyczny
nudności, wymioty, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
przejściowy wzrost poziomu transaminaz
zapalenie żył
przejściowa neutropenia, trombocytopenia
bóle głowy
obniżenie poziomu potasu w surowicy - przy wysokich dawkach
nadkażenia Candida
krwawienia - bardzo rzadko
PIPERACILLIN - Polfa Tarchomin
inj. 1 g; 2 g (1 fiol.)
PIPRIL - Wyeth-Lederle
inj. 2 g; 4 g (1 fiol.)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |