przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Brak aktywności, Zastosowania kliniczne, Dawkowanie, Przeciwwskazania, Działania niepożądane, Preparaty

Meropenem
antybiotyk z grupy karbapenemów o bardzo szerokim spektrum aktywności obejmującym zarówno bakterie tlenowe jak i beztlenowe, wywiera działanie bakteriobójcze
Xantomonas maltophilia
Pseudomonas cepacia
Corynebacterium jeikeium
MRSA
Enterococcus faecium
Aeromonas sp.
Ciężkie zakażenia wywołane przez bakterie oporne na inne antybiotyki - nie stos. w zakażeniach, które mogą być leczone antybiotykami o węższym spektrum
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych
posocznica
zapalenie płuc
zakażenia w obrębie jamy brzusznej
zapalenie kości i szpiku
powikłane zakażenia układu moczowego
zakażenia ginekologiczne
zakażenia skóry i tkanek miękkich
zakażenia u chorych z neutropenią i nowotworami
domięśniowo lub dożylnie (wlew 15-30 min lub bolus 5 min. )
Dorośli:
zapalenie płuc 0.5 g i.v. co 8 godz.
ciężkie zakażenia 1 g i.v. co 8 godz.
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych 2 g co 8 godz.
Dzieci od 3 m-ca do 12 r.ż
zwykle 10-20 mg/kg co 8 godz.
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych 40 mg/kg co 8 godz.
Nie stos. u niemowląt < 3 m-ca życia
Dawkowanie w niewydolności wątroby - jak wyżej
uczulenie na penicyliny lub cefalosporyny
ciąża i karmienie piersią
ostrożnie przy równoczesnym stos. leków nefrotoksycznych
nudności, wymioty, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
wzrost poziomu transaminaz, fosfatazy alkalicznej
reakcje alergiczne: wysypka, gorączka, eozynofilia
zapalenie żył w miejscu iniekcji
leukopenia, trombocytopenia
bóle głowy
przeczulica
drgawki
kandydoza jamy ustnej i pochwy
MERONEM - AstraZeneca
inj. 0.5 g; 1 g (10 fiolek)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |