przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Zastosowania kliniczne, Dawkowanie, Działania niepożądane, Przeciwskazania, Preparaty
Farmakokinetyka, interakcje, dawkowanie w niewydolności nerek i wątroby

Klarytromycyna
antybiotyk makrolidowy, wywiera działanie bakteriostatyczne, a w wyższych dawkach - bakteriobójcze
doustnie lub dożylnie
Dorośli :
doustnie przez 6 - 14 dni
zwykle 250 mg co 12 godz.
preparat Klacid Uno 500 mg co 24 godz.
w ciężkich zakażeniach 500 mg co 12 godz.
w eradykacji H. pylori 500 mg co 12 godz.
dożylnie przez 2-5 dni, następnie doustnie
500 mg co 12 godz. (wlew 60 min.)
Dzieci:
15 mg/kg/dobę w dwóch dawkach podzielonych przez 5-10 dni
Dawkowanie w niewydolności wątroby - nie podawać klarytromycyny
Dawkowanie w niewydolności nerek - gdy klirens kreatyniny <30 ml/min - dawkę zmniejszyć o połowę
bóle brzucha, nudności, biegunka
wysypka
przejściowy wzrost poziomu transaminaz
zapalenie wątroby z cholestazą
nadkażenie Candida
ototoksyczność z przemijającą głuchotą ( wysokie dawki u pacjentów z AIDS)
uczulenie na makrolidy
niewydolność wątroby
ciąża i karmienie piersią
FORMILID 250/500 - Krka
tabletki powlekane 250 mg (10 lub 14 tabl.); 500 mg (14 tabl.)
zawiesina 125 mg/5ml (flakon 60 ml)
KLACID - Abbott
tabletki powlekane 250 mg (10, 14 tabl.); 500 mg (14, 20, 42 tabl.)
subst. do sporządzania zawiesiny 250 mg/5ml (flakon 50, 60, 100 ml)
zawiesina 125 mg/5ml (flakon 60, 100 ml)
KLACID I.V. - Abbott
inj. 0.5 g (1 fiolka)
KLACID UNO - Abbott
tabletki 500 mg (1, 4, 5, 7, 14 tabl.)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |