przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Brak aktywności, Zastosowania kliniczne, Dawkowanie, Przeciwwskazania, Działania niepożądane, Preparaty

Imipenem / cylastatyna
imipenem jest bakteriobójczym antybiotykiem z grupy karbapenemów o bardzo szerokim spektrum aktywności obejmującym zarówno bakterie tlenowe jak i beztlenowe; cylastatyna jest inhibitorem dwuhydropeptydazy nerkowej - zapobiega inaktywacji imipenemu w nerkach
Ciężkie zakażenia wywołane przez bakterie oporne na inne antybiotyki - nie stos. w zakażeniach, które mogą być leczone antybiotykami o węższym spektrum
posocznica
zapalenie płuc (u pacjentów OIOM)
zapalenie otrzewnej i powikłania septyczne po operacjach z udziałem bakterii beztlenowych
zapalenie kości i szpiku
powikłane zakażenia układu moczowego
zakażenia ginekologiczne
zakażenia skóry i tkanek miękkich
zakażenia u chorych z neutropenią i nowotworami
zapalenie wsierdzia - leczenie skojarzone
mukowiscydoza - leczenie skojarzone
Nie zalecany w terapii zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze względu na ryzyko drgawek
domięśniowo lub dożylnie (wlew 30 min. gdy mała dawka, 60 - min. - gdy większa)
Dorośli:
1.5-2 g/dobę w czterech dawkach podzielonych (maks. 4 g/dobę)
Dzieci poniżej 40 kg:
60-100 mg/kg/dobę w czterech dawkach podzielonych
Noworodki:
28 mg/kg/dobę i.v. w dwóch dawkach podzielonych
Niemowlęta (> 28 dnia życia):
50 mg/kg/dobę i.v. w czterech dawkach podzielonych
Dawkowanie w niewydolności wątroby - jak wyżej
nudności, wymioty, biegunka, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego
wzrost poziomu transaminaz
reakcje alergiczne: wysypka, gorączka, eozynofilia, wstrząs anafilaktyczny - rzadko zaburzenia ze strony OUN: drgawki (zwłaszcza przy niewydolności nerek), zaburzenia
świadomości
zapalenie żył
leukopenia, trombocytopenia, wydłużenie czasu protrombinowego
TIENAM IM - Merck Sharp&Dohme
inj. fiolka: 0.5 g imipenemu + 0.5 g cylastatyny (1 fiolka)
TIENAM IV - Merck Sharp&Dohme
inj. flakon 120 ml: 0.5 g imipenemu + 0.5 g cylastatyny (5 flak.)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |