przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Zastosowania kliniczne, Dawkowanie, Przeciwwskazania, Działania niepożądane, Preparaty

Ceftriakson
cefalosporyna III generacji o przedłużonym okresie półtrwania do stosowania parenteralnego jeden raz na dobę, wywiera działanie bakteriobójcze
poważne zakażenia u pacjentów hospitalizowanych
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (zwłaszcza o etiol. H. influenzae) w tym także terapia empiryczna u niemowląt i dzieci
zapalenie płuc
bakteriemia
posocznica
zakażenia przewodu pokarmowego o etiol.
salmonella i Shigella (tylko jeśli są wskazania do antybiotykoterapii !!!)
zakażenia układu moczowego ( także pooperacyjne)
zakażenia skóry i tkanek miękkich (pooperacyjne)
zapalenie kości i stawów
borelioza (postać stawowa i neurologiczna)
rzeżączka (gdy szczep oporny na penicylinę)
nosicielstwo Neisseria meningitidis
W poważnych zakażeniach wywoływanych przez pałeczki Gram(-) - w skojarzeniu z aminoglikozydami
W zakażeniach wywoływanych przez beztlenowce - w skojarzeniu z metronidazolem
Sposób podawania:
dożylnie: iniekcje (2-4 min) lub 30-min wlew domięśniowo
Dorośli:
1.0 - 2.0 g 1 raz/dobę (nie przekraczać 4.0 g/dobę rzeżączka 0.25 g im jednorazowo
Dzieci:
50-100 mg/kg/dobę ( w zapaleniu opon mózgowo-rdzenowych 100 mg/kg/dobę) Noworodki > 7 dni 50-75 mg/kg/dobę
Dawkowanie w niewydolności wątroby - jak wyżej
nadwrażliwość na lek
ciąża i karmienie piersią
biegunka
reakcje alergiczne (wysypka, eozynofilia, gorączka, wstrząs anafilaktyczy - rzadko)
zapalenie żył
okresowy wzrost poziomu aminotransferaz i fosfatazy alkalicznej
niedokrwistość hemolityczna
trombocytopenia, granulocytopenia
dodatni odczyn Coombsa
u noworodków nasilenie żółtaczki fizjologicznej
BIOTRAKSON - Bioton:
inj. i.v./i.m 0.25g, 0.5 g, 1.0 g (subst. sucha) (1 fiolka)
LENDACIN - Lek:
inj. i.v./i.m 0.25g, 1.0 g, 2,0 g (5 fiolek)
LONGACEPH - ICN Galencia:
inj. i.m. 0.25g, 1.0 g (subst. sucha) (50 fiolek)
inj. i.v. 0.25g, 1.0 g (subst. sucha) (50 fiolek)
ROCEPHIN - Roche:
inj. i.m. 0.25g, 0.5 g, 1.0 g (subst. sucha) (1 fiolka)
inj. i.v. 0.25g, 0.5 g, 1.0 g, 2.0 g (subst. sucha) (1 fiolka)
TERTRIAKSON - Polfa Tarchomin
inj. i.v./i.m 0.5g, 1.0 g (1 fiolka)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |