przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Zastosowanie kliniczne, Dawkowanie, Przeciwwskazania, Działanie niepożądane, Preparaty

Ceftazydym
ciężkie zakażenia o etiologii Pseudomonas aeruginosa - w skojarzeniu z aminoglikozydami gorączkujący chorzy z neutropenią
posocznica - w tym posocznica u noworodków o etiol. Gram(-)
zapalenia płuc szpitalne o etiol. Gram(-), monoterapia lub w skojarzeniu z aminoglikozydem
torbielowate zwłóknienie płuc - zaostrzenia o etiol. P. aeruginosa
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (H. influenzae, P. aeruginosa)
zakażenia skóry i tkanek miękkich (oparzenia) - o etiol. P. aeruginosa i Proteus
zakażenia dróg moczowych - ciężkie postacie
zakażenia w obrębie jamy brzusznej - w skojarzeniu z preparatem aktywnym wobec beztlenowców
zakażenie kości i stawów wywołane przez pałeczki Gram(-)
złośliwe zapalenie ucha wewnętrznego (P. aeruginosa)
Dorośli:
0.5 - 1.0g i.v. lub i.m. co 12 godz. - lżejsze zakażenia
1.0g co 8 godz. lub 2.0g. co 12 godz. i.v. lub i.m. - w większości zakażeń
2.0g co 8 lub 12 godz. - bardzo ciężkie zakażenia
100 - 150mg/kg/dobę w dawkach podzielonych co 8 godz. - szpitalne zapalenia płuc (P. aeruginosa)
max. dawka dobowa u osób po 80 r.ż. - 3.0g
Dzieci i niemowlęta powyżej 2 m-ca życia:
30 - 100mg/kg/dobę w dawkach podzielonych co 8 - 12 godzin
150mg/kg/dobę w dawkach podzielonych co 8 godz. - dzieci z obniżoną odpornością
Noworodki i niemowlęta poniżej 2 m-ca życia:
25 - 60mg/kg/dobę w dawkach podzielonych co 12 godz.
Dawkowanie w niewydolności wątroby - jak wyżej
nadwrażliwość na cefalosporyny
ciąża i okres karmienia piersią
ostrożnie u chorych z chorobami przewodu pokarmowego (zapalenie okręznicy)
ostrożnie u chorych z niewydolnością wątroby
reakcje alergiczne: wysypka, eozynofilia, gorączka, wstrząs anafilaktyczny zapalenie żył
przejściowy wzrost aktywności aminotransferaz oraz fosfatazy alkalicznej
dodatni test Coombsa
niedokrwistość, granulocytopenia, trombocytopenia, biegunka
BIOTUM (IBA - Bioton)
inj.: 0.5g lub 1.0g (1 fiol.)
FORTUM (Glaxo Wellcome)
inj.: 0.25g, 0.5g, 1.0 g, 2.0g: (1 fiol., 5 fiol.)
KEFADIM (Eli Lilly)
inj.: 0.5g, 1.0g, 2.0g (1 fiol.)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |