przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Zastosowanie kliniczne, Dawkowanie, Przeciwwskazania, Działania niepożądane, Preparaty

Cefoksytyna
cefalosporyna II generacji podawana parenteralnie, aktywna wobec bakterii beztlenowych
zakażenia dolnych dróg oddechowych w tym ropień płuc
zakażenia układu moczowego z udziałem beztlenowców
zakażenia w obrębie jamy brzusznej (zapalenie otrzewnej, ropnie wewnątrzbrzuszne)
zakażenia ginekologiczne i w obrębie miednicy mniejszej
posocznica
zakażenia kości i stawów
zakażenia skóry i tkanek miękkich
profilaktyka zabiegów chirurgicznych
Dorośli:
1.0g i.v. lub i.m. co 6 lub 8 godzin
1.0g lub 2.0g co 4 godziny lub 2.0g co 6 lub 8 godzin - zakażenia umiarkowanie ciężkie
2.0g co 4 godziny - zakażenia bardzo ciężkie
max. dawka dobowa 12.0g
rzeżączka - 2.0g razem z probenecidem
Dzieci powyżej 3 miesiąca życia:
80 - 160 mg/kg/dobę w dawkach podzielonych co 4 do 6 godzin
Noworodki:
poniżej 7 dni: 40 - 80mg/kg/dobę w dawkach podzielonych co 12 godzin
Noworodki:
powyżej 7 dni: 90mg /kg/dobę w dawkach podzielonych co 8 godzin
Dawkowanie w niewydolności wątroby - jak wyżej
nadwrażliwość na cefalosporyny
ciąża i okres karmienia piersią
reakcje alergiczne: wysypka, eozynofilia, gorączka, rzadko anafilaksja
dodatni test Coombsa
przejściowe podwyższenie aktywności transaminaz i fosfatazy alkalicznej
anemia hemolityczna, granulocytopenia, trombocytopenia
zaburzenia żołądkowo - jelitowe: biegunka
zapalenie żył w miejscu podania
MEFOXIN (MSD)
inj.: 2.0g (ampułki - substancja sucha i butelki infuzyjne)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |