przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Zastosowanie kliniczne, Dawkowanie, Przeciwwskazania, Działania niepożądane, Preparaty

Cefepim
antybiotyk cefalosporynowy IV generacji, podawany parenteralnie przeznaczony do leczenia ciężkich, zagrażających życiu zakażeń szpitalnych wywołanych szczepami opornymi na inne antybiotyki β-laktamowe.
posocznica i bakteriemia oraz inne ciężkie zakażenia szpitalne
zakażenia u chorych z neutropenią - leczenie empiryczne
zakażenia dolnych dróg oddechowych - ciężkie zakażenia szpitalne i pozaszpitalne
zakażenia w obrębie jamy brzusznej
zakażenia układu moczowego - powikłane i niepowiklane
zakażenia skóry i tkanek miękkich
Dorośli:
2.0g i.v.co 8 godz. - posocznica o etiol. P. aeruginosa i zakażenia u chorych z neutropenią
2.0 g i.v. co 12 godz. - bakteriemia, zakażenia dolnych dróg oddechowych, powikłane zak. ukł. moczowego
1.0g i.v. lub i.m. co 12 godz. - zakażenia pozaszpitalne, niepowikłane zakażenia ukł. moczowego
Dzieci - poniżej 13 roku życia:
nie ustalono zasad dawkowania
Dawkowanie w niewydolności wątroby - jak wyżej
zaburzenia żołądkowo - jelitowe: biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha,
rzekomobłoniaste zapalenie jelit
reakcje nadwrażliwości: wysypka, świąd, gorączka bóle głowy, zawroty, parestezje, lęki, stany splątania, osłabienie
zapalenie żył w miejscu wstrzyknięcia
przejściowy wzrost poziomu transaminaz i fosfatazy alkalicznej, bilirubiny
zmniejszenie wskaźnika INR
zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny
niedokrwistość, leukopenia, eozynofilia, małopłytkowość
dodatni odczyn Coombsa
fałszywie dodatni wynik stężenia glukozy w moczu oznaczany metodami redukcyjnymi
MAXIPIME (Bristol-Myers Squibb)
inj.: 0.5g, 1.0g, 2.0g (1 fiol.)
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |