przegląd grup antybiotyków   najważniejsze patogeny zakażeń   terapie zakażeń   oporność bakterii na antybiotyki
problemy terapeutyczne   doniesienia   nowe rejestracje   informacja o zjazdach   linki   kontakt

Wyszukiwarka artykułów w bierzącym dziale:


Po wpisaniu kilku pierwszych liter pożądanej nazwy pojawi się okno z dostępnymi możliwościami.

Nowości.

Charakterystyka, Spektrum aktywności, Zastosowania kliniczne, Dawkowanie, Przeciwwskazania, Działania niepożądane, Preparaty

Amikacyna
Półsyntetyczny antybiotyk aminoglikozydowy o działaniu bakteriobójczym.
UWAGA: nieaktywna wobec:
beztlenowców
Pseudomonas cepacia
Stenotrophomonas maltophilia
Flavobacterium
zakażenia szpitalne wywołane przez pałeczki Gram(-) oporne na inne aminoglikozydy:
posocznica
zapalenie wsierdzia
zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych (noworodki)
zakażenia układu moczowego
zapalenie płuc
zakażenia w obrębie jamy brzusznej
zakażenia u chorych z nowotworami (również gorączka u pacjentów z granulocytopenią)
Dorośli:
5 mg/kg co 8 godz. lub
7,5 mg/kg co 12 godz. lub
15 mg/kg co 24 godz. tylko u osób z prawidłową czynnością nerek
Dzieci:
15 - 30 mg/kg/dobę w dwóch dawkach podzielonych
Noworodki:
do 7 dnia życia: 15 - 20 mg/kg/dobę w dwóch dawkach podzielonych
powyżej 7 dnia życia: 30 mg/kg/dobę w trzech dawkach podzielonych
Dawkowanie w niewydolności wątroby - jak wyżej
nadwrażliwość na lek
ciąża i karmienie piersią
ostrożnie w niewydolności nerek
ototoksyczność (u chorych z niewydolnością nerek lub przy długotrwałym stosowaniu)
nefrotoksyczność (u chorych z niewydolnością nerek)
nudności i wymioty
wysypka skórna
eozynofilia
gorączka
AMIKACIN - ICN Galenica:
inj.: 0.25g/2ml; 0.5g/2ml; 1.0g/4ml (1 ampułka.)
AMIKIN - Bristol-Myers Squibb:
inj.: 0.1g/2ml; 0.25g/2ml; 0.5g/2ml; 1.0g/4ml (1 fiolka)
BIODACYNA - IBA Bioton:
inj.: 0.25g/2ml; 0.5g/ml; 1.0g/4ml (1 amp.)
flakony 5ml - 0.3% krople do oczu
Miejsce na reklamę.


  |  przegląd grup antybiotyków  |  najważniejsze patogeny zakażeń  |  terapie zakażeń  |  oporność bakterii na antybiotyki  |  problemy terapeutyczne  |  doniesienia  |  nowe rejestracje  |  informacja o zjazdach  |  linki  |  kontakt  |